PODZIĘKOWANIA !!!!!

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA WSPÓŁORGANIZATORÓW, SPONSORÓW I UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANYCH Z 115 - LECIEM POWSTANIA GRÓJECKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ I 15 LECIA POWSTANIA PIASECZYŃSKO-GRÓJECKIEGO TOWARZYSTWA KOLEI WĄSKOTOROWEJ.

ZARZĄD PGTKW